Liczba odwiedzin strony: 85142 Osób na stronie: 2
 

Stabla Henryk, Kozielski Marek, Wuwer
Winicjusz. Kancelaria adwokacka s.c.

 
 
Stabla Henryk, Kozielski Marek, Wuwer
Winicjusz. Kancelaria adwokacka s.c.
 
1 Maja 16
Profesja:   adwokat

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2005 Nr 185 poz. 1546 - Zm.: rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 6 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 (Dz. U. z dnia 26 września 2005 r.) Na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 759) zarządza się, co następuje: § 1.  W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia...
Monitor Polski 2000 Nr 39 poz. 773 - Kwoty przychodu odpowiadające 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia oraz kwoty graniczne przychodu w 2000 r
KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 16 listopada 2000 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia oraz kwot granicznych przychodu w 2000 r. (M.P. z dnia 30 listopada 2000 r.) Na podstawie art. 104 ust. 10 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 774, Nr 72, poz. 801 i 802 i...